Om oss

Larvik soppforening startet i 1978. Aktiviteten lå nede i 13 år, fra 1982 til 1995. Siden har vi vært en aktiv forening og har i 2018 et medlemstall på ca 55. Bildet viser foreningens initiativtaker, Synnøve Aasrum, i diskusjon med Even W. Hanssen i 2004.

Foreningen har hovedfokus på sopp i Larvik og omegn. Vi holder soppkontroller, drar på soppturer og har medlemmer som er aktive innen kartleggingsarbeidet.

I flere år har vi arrangert Soppens dag i samarbeid med Larvik og Omegn Turistforening, på Farris Naturskole. Der møter det opp  3 – 400 personer, mange familier med barn, hvert år.

Vi arrangerer kurs hvis kapasitet og etterspørsel (ikke hvert år) og har som regel 1-2 medlemsmøter om høsten/vinteren. 

Vi arbeider med å utvide vår kompetanse til også å omfatte ville matplanter. Foreningen har min. 2 nyttevekstturer på våren, først og fremst etter ramsløk. Den har vi har mye av i vårt distrikt.

Våre aktiviteter passer for deg som er nybegynner og for deg med bred erfaring. I tillegg til å gå på kurs, kan du plukke opp god informasjon og kunnskap om sopp ved å møte opp på kontrollene om høsten, og se og høre om det som folk har med.

Styret 2020

Ingjerd Beate Nyhus Larsen

styreleder

992 37 747

ingjerd.beate.larsen@vtfk.no

age.holst@

styremedlem, sekretær

91344385

age.holst@gmail.com

Preben Jacobsen

styremedlem, kasserer

98199385

hilbjo@online.no

Vibeke Korneliussen

styremedlem

90883854

vibeke@sandefjordautomasjon.no

Marit Kiste

varamedlem

90935492

m-kiste@online.no

Hedda Marie Heum

varamedlem

99433212

hedda.marie.heum@sf-nett.no